Terciáři sv. Františka z Assisi se setkávají na 50 místech v celé ČR. Jedno z místních společenství žije v Příbrami při kostele sv. Vojtěcha na Březových horách

Historie města Příbram                                               zde:
Historie sekulárního františkánského řádu            zde:
Historie sekulárního františkánského řádu v ČR   zde:3. Řád sv. Františka z Assisi - terciáři

* Rozhodujícím pro náš život je Ježíš Kristus. Oslovil nás způsob, jakým jej následoval František z Assisi (1181 - 1226). Jako syn bohatého obchodníka se rozhodl žít v úplné chudobě. Brzy se k němu přidalo několik následovníků. Tak vzniklo první františkánské společenství.

* Pro lidi, kteří uprostřed světa chtěli žít podle Františkových ideálů, založil tzv. 3. řád, dnes nazývaný Sekulární františkánský řád. Podle Františkova příkladu je formou našeho života naplňování konkrétního poslání - v manželství, v rodině, v práci, ve škole... Podporou k tomu jsou pro nás pravidelná setkání (alespoň jednou za měsíc). Naší patronkou je sv. Alžběta Uherská.

* Spiritualitou františkánů žijících ve světě (sekulárních) není napodobovat klášterní život, ale žít evangelium se všemi lidmi. Podstatou spirituality sv. Františka je stát se nástrojem v rukou Boha.

* Co je cílem sekulárních Františkánů žijících ve světě? Kam vede naše cesta? Být světským františkánem znamená žít jednoduše, prostě, pokorně a skromně evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Nechceme žít odděleně od církve, ale jsme povolávaní k tomu, abychom šli ke všem lidem. Usilujeme být nositeli pokoje, svatosti a učíme se vnitřní radosti. A jak?

A. Žít evangelium

> Životem ve stopách Kristových

> Životem podle evangelia

> Životem z eucharistického chleba

> Životem v apoštolátu

B. Životem chudoby a sebezáporu

> Životem v Kristově chudobě

> Láskou k ukřižovanému Kristu

> Životem s křížem

> Životem v pokoře

C. Životem s a v církví

> Láskou k církvi

> Bratrským společenstvím

> Vydáváním svědectví

D. Životem božího dětství

> Spojením s Bohem v modlitbě

> s Marií, Matkou našeho Pána

E. Životem ve svobodě a radosti

Formace se sv. Františkem z Assisi

Na požádání je možno seznámit se individuálně se životem a spiritualitou sv. Františka a způsobem živote ve III. řádu sv. Františka  čti dál 

Setkání terciářů v České republice

viz AKCE

Modlitební setkání terciářů

zde:

Chvály sv. Františka z Assisi

Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky (srov. Žl 77/76,15).
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší.
Tys všemocný král, Otče svatý, Králi nebe i země.
Tys trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro.
Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán a Bůh, živý a pravý.
Tys láska a milování.
Ty jsi moudrost.
Tys pokora.
Tys trpělivost a krása.
Tys jistota.
Ty jsi pokoj.
Tys radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost a mírnost.
Tys všechno bohatství, které potřebujeme.
Tys laskavost.
Tys ochránce.
Ty jsi strážce a obhájce.
Ty jsi síla.
Tys osvěžení.
Tys naše naděje.
Tys naše víra.
Tys naše láska.
Tys naše velká sladkost.
Tys náš věčný život, veliký a podivuhodný Pán,
všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.